Home / ทัวร์ / ทัวร์ภูตาจอ – พังงา

ทัวร์ภูตาจอ – พังงา

ภูตาจอ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีความสวยงามไม่แพ้ดอยของภาคเหนือ โดยเฉพาะทะเลหมอกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาสูงในป่าภาคใต้

การเดินทางขึ้น “ภูตาจอ” ใช้เวลาประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศ ระหว่างเส้นทางเป็นป่าทึบ เส้นทางค่อยข้างสูงชัน อากาศจะเริ่มหนาวเย็นตั้งแต่ตีนเขา

โปรแกรมการเดินทาง

  • รับลูกค้าที่โรงแรมในบริเวณเขาหลักหรือเขาสก เวลา 4.00
  • เดินทางขึ้นภูตาจอ ชมทะเลหมอก
  • แวะพักผ่อน เล่นน้ำ ที่ น้ำตกโตนต้นหมาก
  • เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • เสื้อกันหนาว
  • ชุดสำหรับเล่นน้ำ
  • อาหาร ขนม
  • ยาสำหรับโรคประจำตัว

จองทัวร์

ราคาทัวร์ 6,000 บาท

โดยเป็นราคาเหมารถ  1 คัน ลูกค้าไม่เกิน 8 ท่าน ราคานี้รวมรถรับส่งที่โรงแรมแล้ว โดยหากลูกค้าเดินทางไปจุดนัดหมายเอง มีส่วนลดให้ 1,000 บาท